13.5.2015
AFCO_AD(2015)552052
YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2013-2014)
(2014/2254(INI))
Föredragande av yttrande: Ramón Jáuregui Atondo

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 141kWORD 169k
Rättsligt meddelande