4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
СТАНОВИЩЕ
на комисията по конституционни въпроси
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Антонио Таяни

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 138kWORD 67k
Правна информация