4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
UDTALELSE
fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Antonio Tajani

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 123kWORD 68k
Juridisk meddelelse