4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
LAUSUNTO
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Antonio Tajani

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 122kWORD 66k
Oikeudellinen huomautus