4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
NUOMONĖ
Konstitucinių reikalų komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Antonio Tajani

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 129kWORD 66k
Teisinis pranešimas