4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
ATZINUMS
Sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Antonio Tajani

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 140kWORD 65k
Juridisks paziņojums