4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
ADVIES
van de Commissie constitutionele zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Antonio Tajani

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 125kWORD 66k
Juridische mededeling