4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
OPINIA
Komisji Spraw Konstytucyjnych
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Antonio Tajani

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 133kWORD 66k
Informacja prawna