4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
AVIZ
al Comisiei pentru afaceri constituționale
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Antonio Tajani

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 129kWORD 66k
Notă juridică