4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
STANOVISKO
Výboru pre ústavné veci
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Antonio Tajani

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 135kWORD 60k
Právne oznámenie