4.9.2019
AFCO_AD(2019)639807
YTTRANDE
från utskottet för konstitutionella frågor
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Antonio Tajani

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 123kWORD 66k
Rättsligt meddelande