Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

2.9.2015
AFCO_AM(2015)564992
Σχέδιο έκθεσης
Danuta Maria Hübner, Jo Leinen
(PE560.824v01-00)
σχετικά με πρόταση τροποποίησης της πράξεως της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία
(2015/2035(INL))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 862kWORD 477k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου