Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

1.3.2016
AFCO_AM(2016)578568
Σχέδιο έκθεσης
Sven Giegold
(PE567.666v01-00)
Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
(2015/2041(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 783kWORD 532k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου