PDF 175kWORD 274k

 

Комисия по конституционни въпроси

 

AFCO(2019)0220_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 20 февруари 2019 г., 14.30–15.30 ч.  (заседание на координаторите)  и 15.30–17.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (5B001)

20 февруари 2019 г., 14.30–15.30 ч.

При закрити врати

Заседание на координаторите

* * *

Моля, имайте предвид, че следните часови интервали са само ориентировъчни и могат да бъдат променени в хода на заседанието

20 февруари 2019 г., 15.30–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         22 октомври 2018 г. PV – PE634.704v01-00

* * *

20 февруари 2019 г., 15.45–16.15 ч.

4. Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз — актуално състояние

AFCO/8/15553

         Размяна на мнения: актуална информация от председателя

20 февруари 2019 г., 16.15–17.00 ч.

5. Проучване относно „Значението на понятието „асоцииране” съгласно правото на ЕС – Проучване относно правото и практиката във връзка със споразуменията за асоцииране на ЕС“

AFCO/8/15498

         Представяне от проф. Петер ван Елсувеге (Институт по европейско право в Гент, Университет в Гент) на проучване, възложено от Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси, относно „Значение на понятието „асоцииране“ съгласно правото на ЕС — проучване на законодателството и практиката на споразуменията за асоцииране на ЕС“

20 февруари 2019 г., 17.00 ч.

6. Регламент за МФР и собствени ресурси: актуална информация за промените

AFCO/8/15548

         Размяна на мнения

* * *

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         7 март 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация