PDF 177kWORD 268k

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

 

AFCO(2019)0220_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 20. februārī, plkst. 14.30–15.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 15.30–17.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019. gada 20. februārī plkst. 14.30–15.30

Aiz slēgtām durvīm

Koordinatoru sanāksme

* * *

Lūgums ņemt vērā, ka norādītie laiki ir tikai aptuveni un var mainīties sanāksmes laikā

2019. gada 20. februārī plkst. 15.30–15.45

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2018. gada 22. oktobrī PV – PE634.704v01-00

* * *

2019. gada 20. februārī plkst. 15.45–16.15

4. Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības – pašreizējā situācija

AFCO/8/15553

         Viedokļu apmaiņa: sanāksmes vadītāja sniegta jaunākā informācija

2019. gada 20. februārī plkst. 16.15–17.00

5. Pētījums "Jēdziena "asociācija" nozīme ES tiesībās: pētījums par ES asociācijas nolīgumu tiesību aktiem un praksi"

AFCO/8/15498

         Profesora Peter Van Elsuwege (Ģentes Eiropas tiesību institūts, Ģentes Universitāte) izklāsts par pētījumu "Jēdziena "asociācija" nozīme ES tiesībās: pētījums par ES asociācijas nolīgumu tiesību aktiem un praksi", ko pasūtījis Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments

2019. gada 20. februārī plkst. 17.00

6. DFS regula un pašu resursi: jaunākā informācija par norisēm

AFCO/8/15548

         Viedokļu apmaiņa

* * *

7. Dažādi jautājumi

8. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 7. martā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.00–17.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. februārisJuridisks paziņojums