PDF 174kWORD 268k

 

Commissie constitutionele zaken

 

AFCO(2019)0220_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 20 februari 2019, 14.30 - 15.30 uur  (coördinatorenvergadering)  en 15.30 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

20 februari 2019, 14.30 - 15.30 uur

Met gesloten deuren

Coördinatorenvergadering

* * *

Er zij op gewezen dat de volgende tijdsblokken indicatief zijn en in de loop van de vergadering kunnen veranderen

20 februari 2019, 15.30 - 15.45 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         22 oktober 2018 PV – PE634.704v01-00

* * *

20 februari 2019, 15.45 - 16.15 uur

4. De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken

AFCO/8/15553

         Gedachtewisseling: update door de voorzitter

20 februari 2019, 16.15 - 17.00 uur

5. Studie over "De betekenis van 'associatie' in het EU-recht - Een studie over het recht en de praktijk bij EU-associatieovereenkomsten"

AFCO/8/15498

         Presentatie door professor Peter Van Elsuwege (Ghent European Law Institute, Universiteit Gent) van een studie in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken, "The meaning of 'association' under EU law – A study on the law and practice of EU association agreements" ("De betekenis van 'associatie' in het EU-recht - Een studie over het recht en de praktijk bij EU-associatieovereenkomsten")

20 februari 2019, 17.00 uur

6. MFK-verordening en eigen middelen: informatie over de laatste ontwikkelingen

AFCO/8/15548

         Gedachtewisseling

* * *

7. Rondvraag

8. Volgende vergaderingen

         7 maart 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2019Juridische mededeling