PDF 186kWORD 268k

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych

 

AFCO(2019)0220_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 20 lutego 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30  (posiedzenie koordynatorów)  i 15.30 – 17.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

20 lutego 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30

Przy drzwiach zamkniętych

Posiedzenie koordynatorów

* * *

Uwaga! Podane godziny mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w trakcie posiedzenia

20 lutego 2019 r., w godz. 15.30 – 15.45

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         22 października 2018 r. PV – PE634.704v01-00

* * *

20 lutego 2019 r., w godz. 15.45 – 16.15

4. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – aktualna sytuacja

AFCO/8/15553

         Wymiana poglądów – najnowsze informacje przewodniczącej 

20 lutego 2019 r., w godz. 16.15 – 17.00

5. Badanie pt. „Znaczenie »stowarzyszenia« w prawie UE – Badanie dotyczące prawa i praktyki w zakresie unijnych układów o stowarzyszeniu”

AFCO/8/15498

         Przedstawienie przez prof. Petera Van Elsuege’a (Europejski Instytut Prawa w Gandawie, Uniwersytet w Gandawie) badania zleconego przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych zatytułowanego „Znaczenie „stowarzyszenia” w prawie UE – Badanie dotyczące prawa i praktyki w zakresie unijnych układów o stowarzyszeniu”

20 lutego 2019 r., w godz. 17.00

6. Rozporządzenie o WRF i zasoby własne – aktualne informacje na temat rozwoju sytuacji

AFCO/8/15548

         Wymiana poglądów

* * *

7. Sprawy różne

8. Następne posiedzenia

         7 marca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.00 – 17.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2019Informacja prawna