PDF 185kWORD 268k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)0220_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 20. februára 2019 od 14.30 do 15.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 15.30 do 17.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

20. februára 2019 od 14.30 do 15.30 h

Za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov

* * *

Upozorňujeme, že nasledujúce časy uvedené v harmonograme sú iba orientačné a počas schôdze sa môžu zmeniť

20. februára 2019 od 15.30 do 15.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         22. októbra 2018 PV – PE634.704v01-00

* * *

20. februára 2019 od 15.45 do 16.15 h

4. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie – súčasný stav

AFCO/8/15553

         výmena názorov: aktuálne informácie predsedajúcej

20. februára 2019 od 16.15 do 17.00 h

5. Štúdia s názvom Význam pridruženia v práve EÚ – štúdia o práve a praxi dohôd EÚ o pridružení

AFCO/8/15498

         výklad profesora Petra Van Elsuwegeho (Európsky právny inštitút v Gente, Univerzita v Gente) o štúdii, ktorú zadala tematická sekcia pre práva občanov a ústavné veci s názvom „The meaning of ‘association’ under EU law – A study on the law and practice of EU association agreements“ (Význam pridruženia v práve EÚ – štúdia o práve a praxi dohôd EÚ o pridružení)

20. februára 2019 od 17.00 h

6. Nariadenie o VFR a vlastné zdroje: aktuálny vývoj

AFCO/8/15548

         výmena názorov

* * *

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         7. marca 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.00 do 17.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 14. februára 2019Právne oznámenie