PDF 172kWORD 268k

 

Utskottet för konstitutionella frågor

 

AFCO(2019)0220_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 20 februari 2019 kl. 14.30–15.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 15.30–17.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

20 februari 2019 kl. 14.30–15.30

Inom stängda dörrar

Samordnarnas sammanträde

* * *

Observera att följande tidsangivelser är preliminära och kan ändras under sammanträdet.

20 februari 2019 kl. 15.30–15.45

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         22 oktober 2018 PV – PE634.704v01-00

* * *

20 februari 2019 kl. 15.45–16.15

4. Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen – lägesrapport

AFCO/8/15553

         Diskussion: Uppdatering från ordföranden

20 februari 2019 kl. 16.15–17.00

5. Studie om betydelsen av "associering" i EU-lagstiftningen – En studie om lagstiftning och praxis när det gäller EU:s associeringsavtal

AFCO/8/15498

         Föredragning av professor Peter Van Elsuwege (juridiska fakulteten, universitetet i Gent) om en studie som beställts av utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor om innebörden av ”associering” i EU:s lagstiftning samt lagstiftning och praxis när det gäller EU:s associeringsavtal

20 februari 2019 kl. 17.00

6. Förordningen om den fleråriga budgetramen och egna medel: uppdatering om utvecklingen

AFCO/8/15548

         Diskussion

* * *

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

         7 mars 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.00–17.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 14 februari 2019Rättsligt meddelande