PDF 177kWORD 274k

 

Комисия по конституционни въпроси

 

AFCO(2019)0318_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 18 март 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Алтиеро Спинели (1G-2)

Моля, имайте предвид, че следните часови интервали са само ориентировъчни и могат да бъдат променени в хода на заседанието

18 март 2019 г., 15.00–15.15 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         6 декември 2018 г. PV – PE636.035v01-00

         22 януари 2019 г. PV – PE636.069v01-00

         29 януари 2019 г. PV – PE636.114v02-00

* * *

18 март 2019 г., 15.15–16.15 ч.

4. Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз – актуално състояние

AFCO/8/15553

         Размяна на мнения относно текущото състояние на оттеглянето на Обединеното кралство с председателя Данута Мария Хюбнер, член на ръководната група за излизането на Обединеното кралство от ЕС

18 март 2019 г., 16.15–17.00 ч.

5. Концепцията за „зелена карта“ на ЕС

AFCO/8/15683

         Размяна на мнения относно концепцията на ЕС за „Зелена карта“ с Роджър Касал, основател и генерален секретар на организацията „Новите Европейци“

18 март 2019 г., 17.00–18.30 ч.

Публично изслушване

6. Европейски парламентарни избори, европейски партии, европейски гласоподаватели

AFCO/8/15682

         Представяне от експерти: Клеър Макгинг (Университет Мейнут), Марина Коща Лобу (Лисабонски университет), Хуан Родригес Теруел (Университет Валенсия)

         Размяна на мнения с официални представители на Комисията и Европейския парламент

(вж. отделен проект на дневен ред)

* * *

7. Разни въпроси

8. Следващи заседания

         2 април 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация