PDF 175kWORD 268k

 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

 

AFCO(2019)0318_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 18. marts 2019 kl. 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-2)

Bemærk, at følgende tidsintervaller kun er vejledende og kan ændres under mødet

Den 18. marts 2019 kl. 15.00-15.15

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         6. december 2018 PV – PE636.035v01-00

         22. januar 2019 PV – PE636.069v01-00

         29. januar 2019 PV – PE636.114v02-00

* * *

Den 18. marts 2019 kl. 15.15-16.15

4. Det Forenede Kongeriges udtrædelse af Den Europæiske Union - den aktuelle situation

AFCO/8/15553

         Drøftelse om situationen omkring Det Forenede Kongeriges udtræden af EU, med formanden, Danuta Maria Hübner, medlem af brexitstyringsgruppen

Den 18. marts 2019 kl. 16.15-17.00

5. EU-konceptet Green Card

AFCO/8/15683

         Drøftelse om et "EU Green Card" med Roger Casale, grundlægger af og generalsekretær for organisationen "New Europeans"

Den 18. marts 2019 kl. 17.00-18.30

Offentlig høring

6. Valg til Europa-Parlamentet, europæiske partier, europæiske vælgere

AFCO/8/15682

         Redegørelse ved sagkyndige: Claire McGing (Maynooth University), Marina Costa Lobo (University of Lisbon), Juan Rodríguez Teruel (University of Valencia)

         Drøftelse med tjenestemænd fra Kommissionen og Europa-Parlamentet

(Se særskilt forslag til program)

* * *

7. Diverse sager

8. Næste møder

         den 2. april 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 13. marts 2019Juridisk meddelelse