PDF 169kWORD 979k

 

Põhiseaduskomisjon

 

AFCO(2019)0318_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 18. märts 2019 kell 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (1G-2)

Tegemist on esialgsete kellaaegadega, mis võivad koosoleku käigus muutuda

18. märts 2019 kell 15.00–15.15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         6. detsember 2018 PV – PE636.035v01-00

         22. jaanuar 2019 PV – PE636.069v01-00

         29. jaanuar 2019 PV – PE636.114v02-00

* * *

18. märts 2019 kell 15.15–16.15

4. Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust - hetkeolukord

AFCO/8/15553

         Arvamuste vahetus Ühendkuningriigi EList väljaastumise hetkeseisu üle Brexiti juhtrühma liikme, esimees Danuta Maria Hübneriga

18. märts 2019 kell 16.15–17.00

5. ELi rohelise kaardi kontseptsioon

AFCO/8/15683

         Arvamuste vahetus ühenduse „New Europeans“ esimehe Roger Casalega ELi rohelise kaardi kontseptsiooni üle

18. märts 2019 kell 17.00–18.30

Avalik kuulamine

6. Euroopa Parlamendi valimised, Euroopa erakonnad, Euroopa valijad

AFCO/8/15682

         Ekspertide ettekanded: Claire McGing (Maynoothi Ülikool), Marina Costa Lobo (Lissaboni Ülikool), Juan Rodríguez Teruel (Valencia Ülikool)

         Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni ja parlamendi ametnikega

(vt eraldi esialgset kava)

* * *

7. Muud küsimused

8. Järgmised koosolekud

         2. aprill 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2019Õigusalane teave