PDF 185kWORD 268k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)0318_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 18. marca 2019 od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-2)

Upozorňujeme, že nasledujúce časy uvedené v harmonograme sú iba orientačné a počas schôdze sa môžu zmeniť

18. marca 2019 od 15.00 do 15.15 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         6. decembra 2018 PV – PE636.035v01-00

         22. januára 2019 PV – PE636.069v01-00

         29. januára 2019 PV – PE636.114v02-00

* * *

18. marca 2019 od 15.15 do 16.15 h

4. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie – súčasný stav

AFCO/8/15553

         Výmena názorov o aktuálnom stave rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ s predsedníčkou Danutou Mariou Hübnerovou, členkou riadiacej skupiny pre brexit

18. marca 2019 od 16.15 do 17.00 h

5. Koncepcia zelenej karty EÚ

AFCO/8/15683

         Výmena názorov o koncepcii zelenej karty EÚ s Rogerom Casalem, zakladateľom a generálnym tajomníkom organizácie New Europeans

18. marca 2019 od 17.00 do 18.30 h

Verejné vypočutie

6. Voľby do Európskeho parlamentu, európske strany, európsky voliči

AFCO/8/15682

         Výklad expertov: Claire McGing (Univerzita v Maynooth), Marina Costa Lobo (Lisabonská univerzita), Juan Rodríguez Teruel (Univerzita vo Valencii)

         Výmena názorov s úradníkmi z Komisie a Európskeho parlamentu

(pozri osobitný návrh programu)

* * *

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         2. apríla 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 13. marca 2019Právne oznámenie