PDF 173kWORD 268k

 

Utskottet för konstitutionella frågor

 

AFCO(2019)0318_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 18 mars 2019 kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (1G-2)

Observera att följande tidsangivelser är preliminära och kan ändras under sammanträdet.

18 mars 2019 kl. 15.00–15.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         6 december 2018 PV – PE636.035v01-00

         22 januari 2019 PV – PE636.069v01-00

         29 januari 2019 PV – PE636.114v02-00

* * *

18 mars 2019 kl. 15.15–16.15

4. Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen – lägesrapport

AFCO/8/15553

         Diskussion om det aktuella läget gällande det brittiska utträdet, med ordförande Danuta Maria Hübner, medlem i brexitstyrgruppen

18 mars 2019 kl. 16.15–17.00

5. Konceptet ”grönt kort” i EU

AFCO/8/15683

         Diskussion om konceptet ”grönt kort” i EU, med Roger Casale, grundare och generalsekreterare för organisationen ”Nya européer”

18 mars 2019 kl. 17.00–18.30

Offentlig utfrågning

6. Val till Europaparlamentet, europeiska partier, europeiska väljare

AFCO/8/15682

         Föredragning av experter: Claire McGing (universitetet i Maynooth), Marina Costa Lobo (universitetet i Lissabon), Juan Rodríguez Teruel (universitetet i Valencia)

         Diskussion med tjänstemän från kommissionen och Europaparlamentet

(se separat förslag till program)

* * *

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

         2 april 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande