PDF 181kWORD 1006k

 

Odbor za ustavna pitanja

 

AFCO(2019)0402_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 2. travnja 2019., 10:30 – 12:30 i 14:30 – 17:00

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (4B001)

Napominjemo da su sljedeći termini samo okvirni i podložni promjenama nakon sjednice

2. travnja 2019., 10:30 – 12:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         20. veljače 2019. PV – PE636.301v01-00

         7. ožujka 2019. PV – PE637.255v01-00

         18. ožujka 2019. PV – PE637.256v01-00

4. Dijalozi s građanima i savjetovanja s građanima o budućnosti Europe

AFCO/8/15869

         Razmjena gledišta s predstavnicima rumunjskog predsjedništva Vijeća EU-a, Europske komisije, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te Europskog odbora regija

* * *

2. travnja 2019., 14:30 – 15:10

5. Studija na temu „Ustavni izazovi proširenja - je li daljnje proširenje izvedivo bez ustavnih promjena?”

AFCO/8/15848

         Izlaganje profesora Bruna De Wittea o studiji koju je naručio Resorni odjel za prava građana i ustavna pitanja na temu „Ustavni izazovi proširenja – da li je daljnje proširenje izvedivo bez ustavnih promjena?”

2. travnja 2019., 15:10 – 15:30

6. Proračun za 2020. – mandat za trijalog

AFCO/8/15717

 2019/2010(BUD) 

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Alain Lamassoure (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

BUDG

 

 

         Razmjena gledišta

2. travnja 2019., 15:30 – 16:00

7. Delegirana uredba Komisije o zamjeni Priloga I. i izmjeni priloga II. i VII. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi

AFCO/8/15737

 2019/2619(DEA) C(2019)01670

 

Nadležni odbor:

 

AFCO*

 

 

Mišljenja:

 

PETI*

         Razmatranje i glasovanje o mogućim prigovorima ili prijedlozima za ranu preporuku bez prigovora od strane zastupnika

8. Poslovnik: otvorena pitanja

AFCO/8/15602

         Razmjena gledišta: razmatranje i moguće usvajanje (još nije potvrđeno) dva tumačenja u pogledu:

- članka 32. (usvajanje i raspuštanje klubova zastupnika), stavka 5., druge alineje Poslovnika;
- članka 149.a (usvajanje i izmjena dnevnog reda), stavka 2. Poslovnika.


2. travnja 2019., 16:00

9. Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije - trenutačno stanje

AFCO/8/15553

         Razmjena gledišta o trenutačnom stanju u vezi s istupanjem Ujedinjene Kraljevine uz sudjelovanje predsjedateljice Danute Marije Hübner, članice upravljačke skupine za Brexit

* * *

10. Razno

Posljednje ažuriranje: 29. ožujka 2019.Pravna napomena