PDF 192kWORD 281k

 

Konstitucinių reikalų komitetas

 

AFCO(2019)0402_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 2 d., antradienis, 10.30–12.30 val. ir 14.30–17.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad nurodytas laikas yra tik orientacinio pobūdžio ir posėdžio metu gali keistis.

2019 m. balandžio 2 d. 10.30–12.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. vasario 20 d. PV – PE636.301v01-00

         2019 m. kovo 7 d. PV – PE637.255v01-00

         2019 m. kovo 18 d. PV – PE637.256v01-00

4. Dialogas ir konsultavimasis su piliečiais dėl Europos ateities

AFCO/8/15869

         Keitimasis nuomonėmis su ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos, Europos Komisijos, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Europos regionų komiteto atstovais

* * *

2019 m. balandžio 2 d. 14.30–15.10 val.

5. Tyrimas „Konstituciniai iššūkiai dėl ES plėtros. Ar tolesnė plėtra įmanoma be konstitucinių pakeitimų?“

AFCO/8/15848

         Prof. Bruno De Witte pristato Piliečių teisių ir konstitucinių reikalų teminio skyriaus užsakytą tyrimą „Konstituciniai plėtros uždaviniai – ar įmanoma tolesnė plėtra be konstitucinių pakeitimų?“

2019 m. balandžio 2 d. 15.10–15.30 val.

6. 2020 m. biudžetas. Įgaliojimai, susiję su trišaliu dialogu

AFCO/8/15717

 2019/2010(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Alain Lamassoure (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

2019 m. balandžio 2 d. 15.30–16.00 val.

7. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos I priedas ir iš dalies keičiami II ir VII priedai

AFCO/8/15737

 2019/2619(DEA) C(2019)01670

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

PETI*

 

         Svarstymas ir balsavimas dėl galimo prieštaravimo arba pasiūlymo dėl prieštaravimo nepareiškimo ankstyvuoju etapu rekomendacijos, kurią pateikė Parlamento nariai

8. Darbo tvarkos taisyklės: neišspręsti klausimai

AFCO/8/15602

         Keitimasis nuomonėmis: dviejų aiškinimų svarstymas ir galimas patvirtinimas (dar nepatvirtinta):

– Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio (Frakcijų kūrimas ir panaikinimas) 5 dalies antra įtrauka;
– Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio (Darbotvarkės priėmimas ir jos keitimas) 2 dalis.

2019 m. balandžio 2 d. 16.00 val.

9. Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos – esama padėtis

AFCO/8/15553

         Keitimasis nuomonėmis dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES padėties su „Brexit“ iniciatyvinės grupės nare, pirmininke Danuta Maria Hübner

* * *

10. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2019 m. kovo 29 d.Teisinis pranešimas