PDF 164kWORD 258k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)0710_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Ustanovujúca schôdza

streda 10. júla 2019 od 16.45 do 17.15 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

Otvorenie schôdze dočasným predsedajúcim

1. Voľba predsedu

S novozvoleným predsedom

2. Voľba prvého podpredsedu

3. Voľba druhého podpredsedu

4. Voľba tretieho podpredsedu

5. Voľba štvrtého podpredsedu

6. Oznámenia predsedníctva

7. Nasledujúce schôdze

         24. júla 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 8. júla 2019Právne oznámenie