PDF 165kWORD 1009k

 

Põhiseaduskomisjon

 

AFCO(2019)0903_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 3. september 2019 kell 9.00–11.00 (koordinaatorite koosolek) ja 11.00–12.30 ja 14.30–16.00

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3E-2)

3. september 2019 kell 9.00–11.00 (koordinaatorite koosolek)

Kinnine koosolek

Koordinaatorite koosolek

* * *

Tegemist on esialgsete kellaaegadega, mis võivad koosoleku käigus muutuda

3. september 2019 kell 11.00–12.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite soovituste kohta

4. Koosolekute protokollide kinnitamine

         10. juuli 2019 PV – PE639.780v01-00

5. Põhiseaduskomisjoni 2020. aasta koosolekute ajakava kinnitamine

* * *

6. Teise aseesimehe valimine

7. Kolmanda aseesimehe valimine

8. Neljanda aseesimehe valimine

* * *

9. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

AFCO/9/00557

 2019/2028(BUD) 

 

Esimees:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Arvamuse projekti ja eelarve muudatusettepanekute läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 13. august 2019 kell 12.00

* * *

3. september 2019 kell 12.00

*** Hääletus ***

10. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

AFCO/9/00557

 2019/2028(BUD) 

 

Esimees:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Arvamuse projekti ja eelarve muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 13. august 2019 kell 12.00

11. Komisjoni delegeeritud määrus, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 (kodanikualgatuse kohta) I lisa

AFCO/9/01046

 2019/2772(DEA) C(2019)05402

 

Vastutav:

 

AFCO

 

 

 

         Võimalik resolutsiooni ettepanek koos põhjendustega ja vastuväidetega delegeeritud õigusaktile – läbivaatamine ja võimaluse korral hääletus

*** Hääletuse lõpp ***

* * *

3. september 2019 kell 14.30–15.45

12. Nõukogu eesistumine

AFCO/9/01050

         Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Soome eesistumisaja programmi tutvustab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Euroopa asjade minister Tytti Tuppurainen

* * *

13. Muud küsimused

14. Järgmised koosolekud

         25. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 29. august 2019Õigusalane teave