PDF 179kWORD 282k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)0903_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 3. septembra 2019 od 9.00 do 11.00 h  (schôdza koordinátorov)  a od 11.00 do 12.30 h a od 14.30 do 16.00 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

3. septembra 2019 od 9.00 do 11.00 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov

* * *

Upozorňujeme, že nasledujúce časy uvedené v harmonograme sú iba orientačné a počas schôdze sa môžu zmeniť

3. septembra 2019 od 11.00 do 12.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         10. júla 2019 PV – PE639.780v01-00

5. Potvrdenie harmonogramu schôdzí výboru AFCO v roku 2020

* * *

6. Voľba druhého podpredsedu/druhej podpredsedníčky

7. Voľba tretieho podpredsedu/tretej podpredsedníčky

8. Voľba štvrtého podpredsedu/štvrtej podpredsedníčky

* * *

9. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

AFCO/9/00557

 2019/2028(BUD) 

 

Predseda:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska a rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. august 2019, 12.00 h

* * *

3. septembra 2019 od 12.00 h

*** Hlasovanie ***

10. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

AFCO/9/00557

 2019/2028(BUD) 

 

Predseda:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE639.807v01-00
AM – PE639.934v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska a rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. august 2019, 12.00 h

11. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov

AFCO/9/01046

 2019/2772(DEA) C(2019)05402

 

Gestorský výbor:

 

AFCO

 

 

 

         preskúmanie a prípadné hlasovanie o odôvodnenom návrhu uznesenia, ktorým sa vznáša námietka proti delegovanému aktu

*** Koniec hlasovania ***

* * *

3. septembra 2019 od 14.30 do 15.45 h

12. Predsedníctvo Rady

AFCO/9/01050

         predstavenie programu fínskeho predsedníctva Rady EÚ pani Tytti Tuppurainenovou, predsedajúcou Rade Európskej únie, ministerkou pre európske záležitosti

* * *

13. Rôzne otázky

14. Nasledujúce schôdze

         25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 29. augusta 2019Právne oznámenie