PDF 165kWORD 976k

 

Odbor za ustavna pitanja

 

AFCO(2019)0925_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 25. rujna 2019., 10:00 – 12:00 (sastanak koordinatora) i 14:30 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (6Q2)

25. rujna 2019., 10:00 – 12:00 (sastanak koordinatora)

Zatvoreno za javnost

Sastanak koordinatora

* * *

25. rujna 2019., 14:30 – 18:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Priopćenja predsjednika o preporukama koordinatora

4. Priprema za saslušanja kandidata za povjerenike

AFCO/9/01342

         Razmjena gledišta

5. Povlačenje UK-a iz Europske unije – trenutačno stanje

AFCO/9/01343

         Razmjena gledišta

6. Prioriteti odbora AFCO za IX. parlamentarni saziv: preliminarna rasprava

AFCO/9/01344

         Razmjena gledišta

7. Konferencija o budućnosti Europe i uloga Europskog parlamenta

AFCO/9/01332

         Razmjena gledišta

* * *

8. Razno

9. Sljedeće sjednice

         8. listopada 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 23. rujna 2019.Pravna napomena