PDF 183kWORD 995k

 

Комисия по конституционни въпроси

 

AFCO(2019)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 8 октомври 2019 г., 10.30–12.30 ч. (заседание на координаторите) и 14.30–17.30 ч.

Брюксел

Зала: Paul-Henri Spaak (4B001)

8 октомври 2019 г., 10.30–12.30 ч. (заседание на координаторите)

При закрити врати

Заседание на координаторите

* * *

8 октомври 2019 г., 14.30–17.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

4. Изслушване с участието на организации, представляващи граждани на ЕС в ОК и британски граждани в ЕС в светлината на Брексит

AFCO/9/01454

         Размяна на мнения с организации и ръководители на кампании, представляващи интересите на различни групи граждани, засегнати от Брексит

5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

Докладчик по становище:

 

Паскал Дюран (Renew)

 

Водеща:

 

CONT –

Томаш Здеховски (PPE)

 

 

         Размяна на мнения

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Последно осъвременяване: 3 октомври 2019 г.Правна информация