PDF 187kWORD 266k

 

Výbor pro ústavní záležitosti

 

AFCO(2019)1008_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 8. října 2019, 10:30–12:30  (schůze koordinátorů)  a 14:30–17:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001)

8. října 2019, 10:30–12:30  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

Schůze koordinátorů

* * *

8. října 2019, 14:30–17:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory

4. Slyšení s organizacemi zastupujícími občany EU ve Spojeném království a britské občany v EU s ohledem na brexit

AFCO/9/01454

         Výměna názorů s organizacemi a aktivisty zastupujícími zájmy různých skupin občanů, jichž se dotýká brexit

5. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Zpravodaj:

 

Pascal Durand (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         výměna názorů

6. Různé

7. Příští schůze

         12. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Poslední aktualizace: 4. října 2019Právní upozornění