PDF 180kWORD 977k

 

Odbor za ustavna pitanja

 

AFCO(2019)1008_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 8. listopada 2019., 10:30 – 12:30  (sastanak koordinatora)  i 14:30 – 17:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (4B001)

8. listopada 2019., 10:30 – 12:30  (sastanak koordinatora)

Zatvoreno za javnost

Sastanak koordinatora

* * *

8. listopada 2019., 14:30 – 17:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Priopćenja predsjednika o preporukama koordinatora

4. Rasprava s organizacijama koje predstavljaju građane EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i britanske građane u EU-u s obzirom na BREXIT

AFCO/9/01454

         Razmjena gledišta s organizacijama i aktivistima koji zastupaju interese različitih grupa građana pogođenih Brexitom

5. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Durand (Renew)

 

Nadležni odbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Razmjena gledišta

6. Razno

7. Sljedeće sjednice

         12. studenoga 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Posljednje ažuriranje: 3. listopada 2019.Pravna napomena