PDF 186kWORD 267k

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

 

AFCO(2019)1008_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 8. oktobrī, plkst. 10.30–12.30  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 14.30–17.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019. gada 8. oktobrī plkst. 10.30–12.30  (koordinatoru sanāksme)

Aiz slēgtām durvīm

Koordinatoru sanāksme

* * *

2019. gada 8. oktobrī plkst. 14.30–17.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru ieteikumiem

4. Uzklausīšana ar to organizāciju līdzdalību, kuras pārstāv ES pilsoņus Apvienotajā Karalistē un Lielbritānijas pilsoņus Eiropas Savienībā saistībā ar Brexit

AFCO/9/01454

         Viedokļu apmaiņa ar organizācijām un kampaņu dalībniekiem, kas pārstāv dažādu Brexit skarto pilsoņu grupu intereses

5. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Pascal Durand (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Viedokļu apmaiņa

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 12. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. oktobrisJuridisks paziņojums