PDF 189kWORD 266k

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych

 

AFCO(2019)1008_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 8 października 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)  i 14.30 – 17.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

8 października 2019 r., w godz. 10.30 – 12.30  (posiedzenie koordynatorów)

Przy drzwiach zamkniętych

Posiedzenie koordynatorów

* * *

8 października 2019 r., w godz. 14.30 – 17.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

4. Wysłuchanie z udziałem organizacji reprezentujących obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie i obywateli brytyjskich w UE w związku z brexitem

AFCO/9/01454

         Wymiana poglądów z organizacjami i działaczami reprezentującymi interesy różnych grup obywateli dotkniętych brexitem

5. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Durand (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Wymiana poglądów

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia

         12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2019Informacja prawna