PDF 171kWORD 266k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)1008_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 8. októbra 2019 od 10.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 14.30 do 17.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (4B001)

8. októbra 2019 od 10.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov

* * *

8. októbra 2019 od 14.30 do 17.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Vypočutie s organizáciami zastupujúcimi občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a britských občanov v EÚ so zreteľom na brexit

AFCO/9/01454

         výmena názorov s organizáciami a aktivistami zastupujúcimi záujmy rôznych skupín občanov ovplyvnených brexitom

5. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Durand (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         výmena názorov

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

         12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Posledná úprava: 2. októbra 2019Právne oznámenie