PDF 163kWORD 266k

 

Utskottet för konstitutionella frågor

 

AFCO(2019)1008_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 10.30–12.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 14.30–17.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)

8 oktober 2019 kl. 10.30–12.30  (samordnarnas sammanträde)

Inom stängda dörrar

Samordnarnas sammanträde

* * *

8 oktober 2019 kl. 14.30–17.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Information från ordföranden om samordnarnas rekommendationer

4. Hearing med organisationer som företräder EU-medborgare i Förenade kungriket och brittiska medborgare i EU mot bakgrund av brexit

AFCO/9/01454

         Diskussion med organisationer och personer som företräder intressena för olika grupper av medborgare som påverkas av brexit

5. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Pascal Durand (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Diskussion

6. Övriga frågor

7. Kommande sammanträden

         12 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Senaste uppdatering: 3 oktober 2019Rättsligt meddelande