PDF 184kWORD 1059k

 

Комисия по конституционни въпроси

 

AFCO(2019)1112_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 12 ноември 2019 г., 10.00–11.30 ч. (заседание на координаторите) и 11.30–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

12 ноември 2019 г., 10.00–11.30 ч. (заседание на координаторите)

При закрити врати

Заседание на координаторите

* * *

12 ноември 2019 г., 11.30–12.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         3 септември 2019 г. PV – PE641.187v01-00

5. Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Паулу Ранжел (PPE)

 

Водеща:

 

PETI –

Петер Яр (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Разглеждане на проекта на становище под формата на писмо

         Приемане на проекта на становище под формата на писмо

6. Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Естебан Гонсалес Понс (PPE)

 

Водеща:

 

AFET –

Арно Данжан (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

* * *

12 ноември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паскал Дюран (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Водеща:

 

CONT –

Томаш Здеховски (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Определяне на краен срок за внасяне на измененията

8. Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз – актуално състояние

AFCO/9/01343

         Размяна на мнения

9. Конференцията за бъдещето на Европа и ролята на Европейския парламент

AFCO/9/01332

         Размяна на мнения

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация