PDF 185kWORD 284k

 

Konstitucinių reikalų komitetas

 

AFCO(2019)1112_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 12 d., antradienis, 10.00–11.30 val.  (koordinatorių posėdis)  ir 11.30–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2019 m. lapkričio 12 d. 10.00–11.30 val.  (koordinatorių posėdis)

Uždaras

Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. lapkričio 12 d. 11.30–12.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 3 d. PV – PE641.187v01-00

5. Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto svarstymas

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

6. 2018 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

* * *

2019 m. lapkričio 12 d. 14.30–18.30 val.

7. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

8. JK išstojimas iš Europos Sąjungos. Dabartinė padėtis

AFCO/9/01343

         Keitimasis nuomonėmis

9. Konferencija dėl Europos ateities ir Europos Parlamento vaidmuo

AFCO/9/01332

         Keitimasis nuomonėmis

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 4 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas