PDF 191kWORD 284k

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych

 

AFCO(2019)1112_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 12 listopada 2019 r., w godz. 10.00–11.30 (posiedzenie koordynatorów) i 11.30–12.30 i 14.30–18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

12 listopada 2019 r., w godz. 10.00 –11.30 (posiedzenie koordynatorów)

Przy drzwiach zamkniętych

Posiedzenie koordynatorów

* * *

12 listopada 2019 r., w godz. 11.30–12.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące zaleceń koordynatorów

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         3 września 2019 r. PV – PE641.187v01-00

5. Sprawozdanie roczne z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii w formie pisma

         Przyjęcie projektu opinii w formie pisma

6. Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

* * *

12 listopada 2019 r., w godz. 14.30–18.30

7. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Ustalenie terminu składania poprawek

8. Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej – aktualna sytuacja

AFCO/9/01343

         Wymiana poglądów

9. Konferencja na temat przyszłości Europy i roli Parlamentu Europejskiego

AFCO/9/01332

         Wymiana poglądów

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 7 listopada 2019Informacja prawna