PDF 183kWORD 1014k

 

Comisia pentru afaceri constituționale

 

AFCO(2019)1112_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 12 noiembrie 2019, 10.00 - 11.30 (reuniune a coordonatorilor) 

și 11.30 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

12 noiembrie 2019, 10.00 - 11.30  (reuniune a coordonatorilor)

Cu ușile închise

Reuniune a coordonatorilor

* * *

12 noiembrie 2019, 11.30 - 12.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor

4. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din

         3 septembrie 2019 PV – PE641.187v01-00

5. Activitățile Ombudsmanului European - raport anual 2018

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Comisie competentă:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         Examinarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

6. Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual 2018

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

* * *

12 noiembrie 2019, 14.30 - 18.30

7. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul și Consiliul European

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

8. Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană – situația actuală

AFCO/9/01343

         Schimb de opinii

9. Conferința privind viitorul Europei și rolul Parlamentului European

AFCO/9/01332

         Schimb de opinii

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         4 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 7 noiembrie 2019Notă juridică