PDF 188kWORD 284k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)1112_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 12. novembra 2019 od 10.00 do 11.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 11.30 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

12. novembra 2019 od 10.00 do 11.30 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

Schôdza koordinátorov

* * *

12. novembra 2019 od 11.30 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Oznámenia predsedníctva o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori

4. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         3. septembra 2019 PV – PE641.187v01-00

5. Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018

AFCO/9/01669

 2019/2134(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

PETI –

Peter Jahr (PPE)

PR – PE639.781v01-00
AM – PE641.268v02-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska vo forme listu

         prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

6. Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Esteban González Pons (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

* * *

12. novembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

7. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

8. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie – súčasný stav

AFCO/9/01343

         výmena názorov

9. Konferencia o budúcnosti Európy a úloha Európskeho parlamentu

AFCO/9/01332

         výmena názorov

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (v Bruseli)

Posledná úprava: 6. novembra 2019Právne oznámenie