PDF 180kWORD 266k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)1125_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

pondelok 25. novembra 2019 od 19.30 do 21.30 h

Štrasburg

Miestnosť: Salvador de Madariaga (S1)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

* * *

*** Hlasovanie ***

3. Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018

AFCO/9/01668

 2019/2135(INI) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Esteban González Pons (PPE)

PA – PE643.103v01-00
AM – PE643.190v02-00

Gestorský výbor:

 

AFET –

Arnaud Danjean (PPE)

PR – PE641.445v02-00
AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. november 2019, 17.00 h

*** Koniec hlasovania ***

* * *

4. Konferencia o budúcnosti Európy a úloha Európskeho parlamentu

AFCO/9/01332

         výmena názorov

* * *

5. Rôzne otázky

6. Nasledujúce schôdze

         4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 20. novembra 2019Právne oznámenie