PDF 172kWORD 272k

 

Výbor pre ústavné veci

 

AFCO(2019)1204_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 4. decembra 2019 od 9.30 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

4. decembra 2019 od 9.30 do 10.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         25. septembra 2019 PV – PE642.993v01-00

*** Hlasovanie ***

4. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00
AM – PE643.228v02-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 14. november 2019, 17.00 h

*** Koniec hlasovania ***

* * *

4. decembra 2019 od 10.00 do 12.30 h

Verejné vypočutie

(dopoludňajšia panelová diskusia)

5. Vypočutie na tému Poučenia z volieb v roku 2019 a návrhy do diskusie o budúcnosti Európy

AFCO/9/01937

         vypočutie: prezentácie a diskusia

(pozri osobitný návrh programu schôdze)

* * *

4. decembra 2019 od 14.30 do 18.30 h

Verejné vypočutie

(popoludňajšia panelová diskusia)

6. Vypočutie na tému Poučenia z volieb v roku 2019 a návrhy do diskusie o budúcnosti Európy

AFCO/9/01937

         vypočutie: prezentácie a diskusia

(pozri osobitný návrh programu schôdze)

* * *

7. Rôzne otázky

8. Nasledujúce schôdze

         9. decembra 2019 od 18.00 do 20.30 h (Brusel)

         28. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 1. decembra 2019Právne oznámenie