PDF 165kWORD 272k

 

Utskottet för konstitutionella frågor

 

AFCO(2019)1204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 9.30–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3E-2)

4 december 2019 kl. 9.30–10.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         25 september 2019 PV – PE642.993v01-00

*** Omröstning ***

4. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

AFCO/9/00984

 2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Pascal Durand (Renew)

PA – PE642.907v02-00
AM – PE643.228v02-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 november 2019 kl. 17.00

*** Omröstningen avslutas. ***

* * *

4 december 2019 kl. 10.00–12.30

Offentlig utfrågning

(förmiddagspanelen)

5. Utfrågning om lärdomar från valet 2019 och förslag inför debatten om Europas framtid

AFCO/9/01937

         Utfrågning: presentationer och debatt

(se separat förslag till program)

* * *

4 december 2019 kl. 14.30–18.30

Offentlig utfrågning

(eftermiddagspanelen)

6. Utfrågning om lärdomar från valet 2019 och förslag inför debatten om Europas framtid

AFCO/9/01937

         Utfrågning: presentationer och debatt

(se separat förslag till program)

* * *

7. Övriga frågor

8. Kommande sammanträden

         9 december 2019 kl. 18.00–20.30 (Bryssel)

         28 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 2 december 2019Rättsligt meddelande