PDF 177kWORD 262k

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych

 

AFCO(2019)1209_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Poniedziałek 9 grudnia 2019 r., w godz. 18.00–20.00

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         8 października 2019 r. PV – PE643.195v01-00

* * *

*** Głosowanie ***

4. Konferencja w sprawie przyszłości Europy

AFCO/9/02003

         Rozpatrzenie i przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania ***

* * *

5. Sprawy różne

6. Następne posiedzenia

         28 stycznia 2020 r., w godz. 9.00–12.30 i 14.30–18.30 (Bruksela)

* * *

Na zakończenie posiedzenia komisji AFCO

Przy drzwiach zamkniętych

Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2019Informacja prawna