PDF 190kWORD 277k

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

 

AFCO(2020)0123_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 23. janvārī, plkst. 16.00–18.00

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru ieteikumiem

* * *

*** Balsošanas laiks ***

4. Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

AFCO/9/00395

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Referents:

 

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO

 

 

Atzinumi:

 

AFET –

David McAllister (PPE)

AL – PE643.055v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

 

EMPL –

(Verts/ALE)

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AL – PE644.992v02-00

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

AL – PE644.752v01-00

 

TRAN –

Karima Delli (Verts/ALE)

AL – PE643.001v01-00

 

AGRI –

Mairead McGuinness (PPE)

 

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

 

PETI

 

AL – PE643.213v02-00

 

         Ieteikuma projekta un grozījumu izskatīšana (piekrišana)

         Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)

*** Balsošanas beigas ***

* * *

5. Dažādi jautājumi

6. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 28. janvārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

* * *

AFCO komitejas sanāksmes noslēgumā

Aiz slēgtām durvīm

Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 17. janvārisJuridisks paziņojums