PDF 186kWORD 276k

 

Comisia pentru afaceri constituționale

 

AFCO(2020)0123_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 23 ianuarie 2020, 16.00 - 18.00

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicare a președinției privind recomandările coordonatorilor

* * *

*** Votare ***

4. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

AFCO/9/00395

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Raportor:

 

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

Comisie competentă:

 

AFCO

 

 

Avize:

 

AFET –

David McAllister (PPE)

AL – PE643.055v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE645.037v01-00

 

EMPL –

(Verts/ALE)

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AL – PE644.992v02-00

 

IMCO –

Petra De Sutter (Verts/ALE)

AL – PE644.752v01-00

 

TRAN –

Karima Delli (Verts/ALE)

AL – PE643.001v01-00

 

AGRI –

Mairead McGuinness (PPE)

 

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

 

PETI

 

AL – PE643.213v02-00

 

         Examinarea proiectului de recomandare și a amendamentelor (aprobare)

         Adoptarea proiectului de recomandare (aprobare)

*** Sfârșitul votării ***

* * *

5. Chestiuni diverse

6. Reuniuni următoare

         28 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

* * *

La sfârșitul reuniunii Comisiei AFCO

Cu ușile închise

Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 20 ianuarie 2020Notă juridică