PDF 172kWORD 281k

 

 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

 

AFCO(2020)0219_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 19. februārī, plkst. 10.00–12.00  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

2020. gada 19. februārī plkst. 10.00–12.00  (koordinatoru sanāksme)

Aiz slēgtām durvīm

Koordinatoru sanāksme

* * *

2020. gada 19. februārī plkst. 14.30–16.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru ieteikumiem

4. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4. decembrī PV – PE645.019v01-00

         2019. gada 9. decembrī PV – PE645.034v01-00

5. Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais budžets

AFCO/9/02499

         Viedokļu apmaiņa ar BUDG galveno referentu Pierre Larrouturou par ES 2021. gada budžetu

6. 2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

AFCO/9/02134

 2019/2213(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

Pierre Larrouturou (S&D)

PR – PE647.107v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

7. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu

AFCO/9/02093

 2019/2199(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE647.015v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE –

Clare Daly (GUE/NGL)

PR – PE646.996v01-00

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

Iespējams

*** Balsošanas laiks ***

8. Eiropas politiskās partijas un fondi: pamatnostādnes pilsoņu grupas pieprasījumu izskatīšanai

AFCO/9/02409

         AFCO darba grupas apstiprinātā projekta par Reglamentu iesniegšana un pieņemšana (vēl jāapstiprina)

*** Balsošanas beigas ***

* * *

2020. gada 19. februārī plkst. 16.30

9. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Maroš Šefčovič

AFCO/9/02497

         Viedokļu apmaiņa saistībā ar strukturēto dialogu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju

* * *

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 17. martā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika