18.11.2015
AFCO_PR(2015)567666
NÁVRH SPRÁVY
Transparentnosť, zodpovednosť a integrita v inštitúciách EÚ
(2015/2041(INI))
Výbor pre ústavné veci
Spravodajca: Sven Giegold

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 530kWORD 139k
Právne oznámenie